www.r-bud.pl
 
 

Przedsiębiorstwo Budowlane R-BUD Spółka z o.o. w Rypinie powstało na mocy umowy zawartej 5 maja 2004 roku, a wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy uzyskano 3 czerwca 2004 roku.

Fundament Firmy stanowi doświadczenie, stosowanie nowych, coraz bardziej efektywnych technologii oraz sprawna organizacja. Wyżej wymienione charakterystyki implikują wysokie noty, przyznawane przedsiębiorstwu przez Zleceniodawców, czego dowodem są posiadane referencje. Dzięki zaangażowaniu pracowników wszystkich szczebli oraz spełnieniu wysokich wymagań rynku następuje ciągły rozwój Spółki.