www.r-bud.pl
 
 

Przedsiębiorstwo Budowlane "R-BUD" Sp. z o.o.


87-500 Rypin, ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 1A

NIP: 892-141-11-56 REGON: 911351295


tel: (54) 280 7008

fax: (54) 280 0742

e-mail:rbud@r-bud.pl


Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000209344 prowadzony przez Sąd Rejonowy w

Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Kapitał zakładowy - 100.000,00 zł

Bank PKO BP S.A. o/Rypin

Nr konta: 23 1020 5024 0000 1802 0040 3022


Imię i nazwisko:
E-mail:
Wiadomość: